Shape

Shape

Vltavíny získaly svůj tvar získaly rotací tekuté taveniny (teorie vzniku Vltavínů odkazující na střet vesmírného tělesa se zemským povrchem). Základní tvary jsou koule, elipsoidy, čočky, kapky, činkovité útvary.

Často se u nich vyskytuje (povrchová) skulptace, která závisí na stáří tektitů a ve většině případů je způsobená k chemickému narušování jeho povrchu.

Procházejte naším katalogem dle jednotlivých tvarech Vltavínů


More detailed selection


rychlá navigace